• info@aldas.com.tr
  • +90 (242) 2593216

Fizibilite Çalışmaları

Altyapı Yatırımlarına Yönelik Projeler ve Sürdürülebilir Çevre Yatırımları için Finansal Kaynak Araştırmaları, Finansal Raporlamalar ve Proje Hazırlıkları gibi konularda fizibilite çalışmaları yürüterek, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre proje geliştirme ve finansman kaynağı yaratma konusunda hizmet verilmektedir.
Bu kapsamda; yatırım için ihtiyaçlarının ve işverenin kurumsal yapısının belirlenmesi, projenin genel çerçevesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine yönelik adımlar ile fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.