• info@aldas.com.tr
  • +90 (242) 2593216

Müşavirlik

ALDAŞ A.Ş. farklı disiplinlerde bulunan profesyonel kadrosuyla, kamu ve özel sektör projelerinin tasarım, yönetim ve kontrollük hizmetler için sürdürülebilir mühendislik ve yönetim anlayışı ile bileşenlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda proje hedefleri doğrultusunda yatırımın her aşamasında güncel yönetim araçlarıyla hizmet sunmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilemektedir.

Özellikle dış finansmanlı krediler kapsamında uluslararası proje yönetimi esaslarında edindiği deneyim ile gerek geniş kapsamlı projeler gerek ise tekil proje esaslı çalışmaları ile ülkemizde kamu sektörü ve özel sektöre yönelik olarak;

Alanlarında müşavirlik hizmetleri vermeye devam etmektedir.

ALDAŞ A.Ş. bugüne kadar sadece kamu sektöründe aktif rol üstlenerek yürüttüğü projelerde; yaklaşık 320 Milyon $’lık proje yönetimini tamamlamış olup, halen çalışmalarına devam etmektedir.