• info@aldas.com.tr
  • +90 (242) 2593216

Vizyon & Misyon

AMAÇ (MİSYON)
Öncelikle Antalya ve Türkiye’deki Belediyelere, İştiraklerine, İşletmeleri ile Teşebbüslerine, Mahalli İdare, Kamu İktisadi Teşekküllerine, Özel Kurum ve Kuruluşlara ayrıca tüm dünyadaki ihtiyaç sahibi su, atıksu ve altyapı otoritelerine altyapı ve üstyapı hususlarında erişilebilirlik ve güvenilebilirlik ilkesini benimsemiş, kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getirerek en üst düzeyde proje yönetimi, müşavirlik ve kontrollük hizmeti vermektir.
Kamunun güvenilirliği, özel sektörün dinamizmi ile altyapıya yönelik kaliteli ürünlerin üretilerek kent kullanımına sunulması ve yaşanılabilir kentler için kaliteli ürünlerle kurumsal kent kimliğinin kazandırılması.

HEDEF (VİZYON)
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan Antalya’nın eşsiz mirasına sahip çıkarak, tüm bahsedilen hizmetlerin çevreye duyarlı, yaşam kalitesi yüksek, kurumsal kent kimliği odaklı, sürekli yeniliklere açık, tüm teknolojik kaynakların kullanılması suretiyle, altyapıya yönelik kaliteli ürünlerin üretimi ile sürdürülebilir bir dünya kenti yapan; çevre dostu projelere imza atan, uluslararası müşavirlik, kontrollük, üretim ve tedarik alanlarında tüm dünya çapında güvenilebilir ve saygın bir şirket olmaktır.

İLKELERİMİZ
– Saygı ve Bağlılık
– Liderlik
– Sürdürülebilirlik
– Kalite
– Şeffaflık
– Güvenirlik
– Stratejik Yönetim
– Topluma karşı sorumluluk anlayışı içinde çalışmak, çevreye duyarlı olmak