Müşavirlik

Fizibilite çalışmaları ile proje, sözleşme ve anlaşmazlık yönetimleri, stratejik plan, çevre raporları