• info@aldas.com.tr
  • +90 (242) 2593216

Proje Yönetimi

Yatırımlar için finansman yönetimi, İdari ve Teknik Şartname Çalışmaları ile İhale dokümanlarının hazırlanması, İhale sürecinin yürütülmesi ve ilgili İdarelere teknik destek hizmetleri, Teklif Değerlendirme Çalışmaları için teknik destek sağlanması, Sözleşme Tasarısının oluşturulması, Sözleşme kontrollük hizmetleri, proje İzleme, Raporlama faaliyetleri, ve işveren için en uygun yönetim araçlarının belirlenmesi gibi konularda proje yönetimi hizmetleri yürütülmektedir.